הצגת סל הקניות

 
Image

תורה לשמה/דוד גולינקין (עורך)

זה שנות דור חוקרי התלמוד והספרות הרבנית בארץ ובעולם ניזונים ממחקריו החלוציים והממצים של פרופ' שמא יהודה פרידמן, מראשי המדברים של מדע התלמוד המדויק. עמיתיו ותלמידיו חברו יחדיו להקדיש לו מחקרים לכבוד יובלו. בספר "תורה לשמה" עשרים ושישה מאמרים בחמישה מדורים העוסקים במגוון הנושאים שבעל היובל עסק בהם: ביקורת הסוגיה, ביקורת נוסח התלמוד, ספרות התנאים, מדרש, לשונות חז"ל, ראשונים, כתבי יד ותולדות הספר העברי. הספר כולל ביבליוגרפיה של מחקרי פרופ' שמא יהודה פרידמן וכן דברי הערכה על מפעלו.

מחיר 100 ש"ח


חזור