הצגת סל הקניות

 
Image

תוספתא -תוספתא כפשוטה / סדר זרעים (3 כרכים) /שאול ליברמן

מפעל חייו של הגאון הרב פרופ' שאול ליברמן (1898-1983), שהיה שנים רבות רקטור של בית המדרש לרבנים באמריקה, הוא המהדורה המדעית של התוספתא בלוויית שינויי נוסחאות ופירוש קצר, יחד עם החיבור תוספתא כפשוטה, באור ארוך ומקיף על התוספתא (יצאו לאור סדרי זרעים, מועד, נשים, ומסכת נזיקין – בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא). בעבודתו זו הגר"ש ליברמן אינו רק מהדיר ודייקן ופילולוג קפדן, אלא גם פרשן מעולה, שאינו מניח דבר בלא עיון מעמיק. פירושו הגדול לתוספתא מהווה, למעשה, גם פירוש להבאות המרובות משני התלמודים ומחיבוריהם של הגאונים והראשונים. הגר"ש ליברמן מתגלה כפרשן שאפינית לו ביותר המזיגה של בקיאות ושליטה יסודית הן במקורות היהדות נוסח בית המדרש הישן, והן בספרות הקלאסית, וכן ידיעה מקיפה ומרובת-פנים של המדע והמחקר המודרניים, בצרוף חריפות ואינטואיציה גם יחד. [1] כרך הטקסט: תוספתא על פי כתב-יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב-יד ערפורט, קטעים מן הגניזה ודפוס ונציה משנת רפ"א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר. כולל מסכתות: ברכות, פאה, דמיי, תרומות, שביעית, כלאים, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, בכורים ( 293 עמ' ) [2] תוספתא כפשוטה (חלק א') ברכות – תרומות (*) באור ארוך לתוספתא (עמודים 1 - 480 ) [3] תוספתא כפשוטה (חלק ב') שביעית - בכורים באור ארוך לתוספתא (עמודים 481 – 879 )

מחיר 220 ש"ח


חזור