הצגת סל הקניות

 
Image

אבות הפיוט/שלום שפיגל

מרבית חייו של פרופ' שלום שפיגל (1984-1899) הוקדשה לחקר חייו ויצירותיו של הפייטן הארץ ישראלי הגדול ר' אלעזר בירבי קליר. כבר בשנות העשרים תיכנן ש' שפיגל לערוך הוצאה ביקורתית של מכלול הפיוטים של הקליר, והוא נעזר במקורות מקובלים, וכמו כן בכתבי יד מן הגניזה. במהלך עבודתו הרחיב את היקף מחקרו מעבר לעריכה רגילה של פיוטי הקליר והקדיש את רוב מרצו ללימוד פיוטיהם של יוסי בן יוסי, של יניי ושל אחרים, רובם עלומי שם – הפייטנים שחיו לפני זמנו של הקליר. בחיפושיו בקטעי הגניזה שפוגל גילה מקורות חדשים רבים ובהם פיוטים של הפייטנים האלה. בשנות החמישים, כאשר נפתחה למחקר הסדרה החדשה של הגניזה, היה שפיגל בין ראשוני החוקרים שביקרו בקמברידג', כדי לבחון את אלפי הקטעים שלראשונה היו בהישג יד. כך נתגלו תגליות חדשות רבות, והושלמו רבים מן הקטעים הישנים. לאחר מותו של פרופ' שפיגל נמסרו כתבי היד שלו לבית המדרש לרבנים באמריקה. פרופ' מנחם חיים שמלצר התחיל לבדוק את עיזבונו הספרותי, וגילה בו עושר מדהים ומעורר התפעלות. הכרך הנוכחי הינו מדגם בלבד מעיזבונו של שפיגל – בתיקים יש הרבה מעבר לזה. הכרך כולל בחלקו הראשון קטעים מסדרי עבודה ופיוטים של יניי, הקלירי, יהושע הכהן, ר' יהודה, פינחס – קרובות וקדושתאות –ובחלקו השני מחקרים של פרופ' שפיגל: "שרידים חדשים ליניי" ו"מלחמת האברים".

מחיר 120 ש"ח


חזור