הצגת סל הקניות

 
Image

מדרש משלי/ברוך וויסאצקי

למדרש משלי נודע מקום מרכזי כחוליית מעבר בתולדות ספרות המדרש. על פי מסקנות המחקר מדרש משלי נערך במאה התשיעית לסה"נ, עם התעוררות הפולמוס הרבני-הקראי, בארץ ישראל או בבבל. נשתמרו בו קטעים מן המדרש הפרשני (אכסגטי) הקודם לו, וכן יש בו כבר ניצני הפרשנות של ימי הביניים. נתרכזו בו הפולמוס נגד הקראים, הלכות הגאונים ומנהגיהם, תכנית הלימודים של יורדי המרכבה וצופיה, ואגדות חייהם של חז"ל.

מחיר 80 ש"ח


חזור